Kamu Denetçiliği Kurumu Yenileme Eğitimleri Kaldırılsın Şikayetini İçişleri Bakanlığı’na Gönderdi.

Özel Güvenlik Admin
Ocak 5, 2020

Özel Güvenlik Adayları, bu yazımda sizlere Kamu Denetçiliği Kurumu Yenileme Eğitimleri Kaldırılsın Şikayetini İçişleri Bakanlığı’na Gönderdi.  hakkında bilgiler vereceğim.

Kamu Denetçiliği Kurumu Yenileme Eğitimleri Kaldırılsın Şikayetini İçişleri Bakanlığı’na Gönderdi.

KDK tarafından yollanan kararın konusu ve gerekçesi şöyle:

Özel güvenlik görevlilerinin her beş yılda bir yenileme eğitimi almalarının zorunlu olduğu, bu durumun özel güvenlik görevlerine maddi olarak yük getirdiğini ve iş güvencesi açısından sorun oluşturduğunu iddia ederek söz konusu yenileme eğitiminin kaldırılmısını talep etmektedir.

6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun “Kurumun görevi” başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasında. Kamu Denetçiliği Kurumunun, idarenin işleyişi ile ilgili şikayet üzerine, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan hakkına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka uygunluk yönlerinden incelemek araştırmak ve idareciye önerilerde bulunmakla görevli olduğu düzenlenmiş olup anılan Kanunun “Başvuru ve usulü” başlıklı 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasında. Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuruda bulunulabilmesi için 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanununda öngörülen idari başvuru yollarının veya özel kanunlarda yer alan zorunlu idari başvuru yollarının tüketilmesinin gerekli olduğu idari başvuru yollan tüketilmoden yapılan başvuruların ilgili idareye gönderileceği, kural altına alınmıştır.

28/032013 tarihli ve 28601 makam sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin’ ön inceleme üzerine yapılacak işlemler ve verilecek kararlar” başlıklı 20 nci maddesinin ikinci fıkrasında ise idari başvuru yollan tüketilıneden yapılan şikayet başvurusu hakkında ilgili idareye gönderme kararı verileceği, kararın şikayetçiye de tebliğ edileceği kuruma şikayet tarihinin ilgili idareye başvuru tarihi olarak kabul edileceği açıklandı.


86. Özel Güvenlik Sınavı
9 Şubat 2020

Özel Güvenlik adayları, bu yazımda sizlere Silahsız Özel Güvenlik Eğitimi Dersleri Neler? Ders Saatleri sorusunu cevaplamaya çalışacağım. Silahsız Öz... Devamı

Özel Güvenlik adayları, bu yazımda sizlere Özel Güvenlik Dersleri ve Ders Saatleri Hakkında Her Şey sorusunu cevaplamaya çalışacağım. Özel Güvenlik D... Devamı

Özel Güvenlik adayları, bu yazımda sizlere Silahlı Özel Güvenlik Eğitimi Dersleri Neler? Ders Saatleri sorusunu cevaplamaya çalışacağım. Silahlı Özel... Devamı

Özel Güvenlik adayları, bu yazımda sizlere Özel Güvenlik Görevlisi Olmak İçin Askerlik Şartı Var Mı?  sorusunu cevaplamaya çalışacağım. Özel Güvenlik... Devamı

Özel Güvenlik adayları, bu yazımda sizlere Özel Güvenlik Sıkça Sorulan Sorular  sorusunu cevaplamaya çalışacağım. Özel Güvenlik Sıkça Sorulan Sorular... Devamı

Özel Güvenlik adayları, bu yazımda sizlere Özel Güvenlik Görevlileri Görevleri Dışında Silah Taşıyabilirler Mi?  sorusunu cevaplamaya çalışacağım. Öz... Devamı