logo

1.

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun kabul yılı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" 2004
Soru Açıklaması
2.

Kamu güvenliğinin gerektirdiği hallerde özel güvenlik izni verilen yerlerde alınan özel güvenlik tedbirlerini denetlemeye ve yetersiz bulduğu takdirde ek önlemler aldırmaya yetkili makam aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Mülki İdare Amiri
Soru Açıklaması
3.

Görev alanında işlenen bir suçun failini yakalayan özel güvenlik görevlisi Ahmet kanunun tarif ettiği hangi görevini yapmıştır?

Doğru Cevap: "E" Adli görev
Soru Açıklaması
4.

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yetkilerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Gözaltına alma
Soru Açıklaması
5.

Aşağıdakilerden hangisi meşru savunmanın şartları ile ilgili yanlış bir bilgidir?

Doğru Cevap: "E" Sadece hayat bütünlüğüne yönelik saldırılar bu kapsamdadır
Soru Açıklaması
6.

PVSK’ya göre aşağıdakilerden hangisinde önleme araması yapılamaz?

Doğru Cevap: "A" Konutta
Soru Açıklaması
7.

Genel kolluk ve özel güvenlik görevlilerinin birlikte görev yaptıkları alanlarda sevk ve idare yetkisini kullanmaya aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?

Doğru Cevap: "C" Genel kolluk amiri
Soru Açıklaması
8.

Hangi koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikte ateşli silah bulundurulabileceğine kim karar verir?

Doğru Cevap: "E" Özel Güvenlik Komisyonu
Soru Açıklaması
9.

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin haklarından değildir?

Doğru Cevap: "A" Mesai saatlerini belirleme hakkı
Soru Açıklaması
10.

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yetkilerindendir?

Doğru Cevap: "B" Konut ve İş Yerine Girme (Doğal afet ve imdat istenmesi hallerinde)
Soru Açıklaması
logo

11.

Saldırının derecesine göre etkisiz hale getirecek şekilde kademeli olarak artan oranda bedeni kuvvet, maddi güç ve kanuni şartları gerçekleştiğinde silah kullanılması hali aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Zor Kullanma
Soru Açıklaması
12.

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenliğin uygulama alanı bulduğu alanlardandır?

Doğru Cevap: "D" Konser güvenliği
Soru Açıklaması
13.

Özel güvenlik görevlilerinin yakalama yetkisinin esas kaynağı hangi kanundur?

Doğru Cevap: "B" Ceza Muhakemesi Kanunu
Soru Açıklaması
14.

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre; özel güvenlik görevlilerinin, görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında kullanabilecekleri güvenlik önlem ve tedbirleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Doğru Cevap: "C" Kişileri sorgulama
Soru Açıklaması
15.

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında görev yapan Ali, silahlı görev yapma yetkisine sahiptir. Ali aşağıda sayılan görevlerden hangisinde silahla görev yapabilir?

Doğru Cevap: "B" Alışveriş merkezinde
Soru Açıklaması
16.

Aşağıdakilerden hangisi silahlı özel güvenlik görevlisi olmak için aranan şartlardan değildir?

Doğru Cevap: "C" Askerliğini yapmış olmak
Soru Açıklaması
17.

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin adli aramasına girer?

Doğru Cevap: "D" Suç işledikten sonra şüpheliyi arama
Soru Açıklaması
18.

Göreve başlayan özel güvenlik görevlileri hangi makama kaç gün içinde bildirilir?

Doğru Cevap: "C" Valiliğe–15 gün
Soru Açıklaması
19.

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkilerini hukuka uygun olarak kullanması ile ilgili aranan ölçütlerden birisi değildir?

Doğru Cevap: "E" Çalıştığı kurumun iş konusuyla ilgili olmalı
Soru Açıklaması
20.

Bir alışveriş merkezinde suç işledikten sonra özel güvenlik görevlilerince yakalanan kişi veya emanete alınan eşya kime teslim edilir?

Doğru Cevap: "B" Yetkili genel kolluğa
Soru Açıklaması
logo

21.

Önleme aramalarında elde edilen suç unsurları hakkında nasıl bir işlem yapılır?

Doğru Cevap: "A" Emanete alınan eşya ve yakalanan şüpheli tutanakla yetkili genel kolluğa teslim edilir
Soru Açıklaması
22.

Aşağıdakilerden hangisi devriyenin tanımında yer almaz?

Doğru Cevap: "B" Şüpheli kişileri zaman ve mekân gözetmeden takip etmek
Soru Açıklaması
23.

Özel güvenlik görevlisi Yakup, çalıştığı devlet hastanesinde hasta yakınının doktoru yaralaması neticesinde olaya müdahale ederek şahsı etkisiz hale getirmiş ve genel kolluğa teslim etmiştir. Burada Yakup özel güvenliğin hangi görevini yerine getirmiştir?

Doğru Cevap: "A" Adli görevleri
Soru Açıklaması
24.

Adli makamlarca, konusunda uzman personelin, teknik görüşlerine başvurduğu raporlara ………….. denir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Doğru Cevap: "C" Bilirkişi raporları
Soru Açıklaması
25.

Devriye görevi yapan özel güvenlik görevlilerinde aşağıdakilerden hangi teçhizat bulunmaz?

Doğru Cevap: "E" El dedektörü
Soru Açıklaması
26.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

Doğru Cevap: "D" Kaybolan, yer ve yol soranlara yardım etmek, devriyenin koruyucu görevlerindendir
Soru Açıklaması
27.

Zor kullanma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" Direnç ve saldırı niteliği gözetilmeksizin saldırı önlenmeli
Soru Açıklaması
28.

Aşağıdakilerden hangisi olay yerine intikal eden ilk ekip tarafından alınacak koruma tedbirlerinden değildir?

Doğru Cevap: "A" Olay yerine mağdur yakınları ve basın mensuplarının girmesine izin verilir
Soru Açıklaması
29.

Mevzuatımızdaki hükümler dikkate alındığında; özel güvenlik görevlileri yakalanan şahıslarla ilgili aşağıdakilerden hangisine kelepçe takmamalıdırlar?

Doğru Cevap: "E" Yakalanan şahıs çocuksa
Soru Açıklaması
30.

ÖGG İlhan devriye görevini yerine getirirken farklı konularla ilgili görevleri de yerine getirmektedir. Bu görevlerle ilgili hangisi doğru değildir?

Doğru Cevap: "E" Genel güvenlik ve asayiş görevi
Soru Açıklaması
logo

31.

Eşkal tespitinde fiziksel yapı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
32.

Aşağıdakilerden hangisi maddi deliller içerisinde sayılmaz?

Doğru Cevap: "A" Tanıklar
Soru Açıklaması
33.

Özel güvenlik görevlisinin, eşkâl tespiti hususunda dikkat edeceği hususlardan değildir?

Doğru Cevap: "E" Mağdurun ifadesi alınmalıdır
Soru Açıklaması
34.

Herhangi bir olayda düzenlenen tutanakta, Ayşe hanım imza atmak istemeseydi ve tutanağı imzalamasaydı güvenlik görevlilerinin yapacağı işlem aşağıdakilerden hangisi olurdu?

Doğru Cevap: "D" Tutanağa imzadan imtina ettiği yazılır
Soru Açıklaması
35.

Aşağıdakilerden hangisi devriye görevlerinden değildir?

Doğru Cevap: "A" Kombine devriye görevleri
Soru Açıklaması
36.

Şüpheli paketin bulunduğu alanda aşağıda bulunan şıklardan hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "A" Şüpheli pakete göz ucuyla bakılır, tehlike arz etmiyorsa halkın bulunduğu ortamdan uzaklaştırılır
Soru Açıklaması
37.

Aşağıdakilerden hangisi, tutanağın bölümlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Görevlilerin yorumu
Soru Açıklaması
38.

Kanunlarda açıkça suç olarak belirtilen fiil ve hareketlerin ortaya çıkması, kolluk açısından aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

Doğru Cevap: "D" Olay
Soru Açıklaması
39.

Emanete alınan eşyaları sahibine veya kolluk görevlisine teslim ederken tanzim edilen tutanak aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Teslim tesellüm tutanağı
Soru Açıklaması
40.

Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılamaz?

Doğru Cevap: "B" X-ray cihazı
Soru Açıklaması
logo

41.

Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenlik sistemlerinden sayılmaz?

Doğru Cevap: "B" İkaz levhaları
Soru Açıklaması
42.

Aşağıdakilerden hangisi elektronik güvenlik tedbirlerinden birisi değildir?

Doğru Cevap: "E" Hız kesme kasisi
Soru Açıklaması
43.

Termal kamera ……….bağlı olarak görüntü almak amacı için kullanılır. Yukarıdaki boşluğa gelecek uygun ifade hangisi olmalıdır?

Doğru Cevap: "C" Vücut ısısına
Soru Açıklaması
44.

Patlayıcı maddeler aşağıdaki cihazlardan hangisi ile tespit edilebilir?

Doğru Cevap: "B" X-ray cihazı
Soru Açıklaması
45.

Ceketinin altına silah saklayarak bir binaya giriş yapmak isteyen şahsın bu girişimi aşağıdaki güvenlik sistem ve cihazlarının hangisinin yardımıyla engellenir?

Doğru Cevap: "B" Metal dedektörü
Soru Açıklaması
46.

Yarada yabancı cisim varsa ne yapılmalıdır?

Doğru Cevap: "D" Dokunulmaz, sabitlenerek sağlık kuruluşuna götürülür
Soru Açıklaması
47.

Sara krizinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

Doğru Cevap: "D" Kendi haline bırakılır kafasını çarpmaması için önlem alınır
Soru Açıklaması
48.

Baş çene pozisyonu verilirken hangi uygulama yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" Alt çene göğüsle temas halinde olmalıdır
Soru Açıklaması
49.

Suni solunumla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "C" Bebeklerde ağız ve buruna birlikte üflenir
Soru Açıklaması
50.

Uzun ve sivri aletlerle oluşan, çok derin olabilen yaralar ne çeşit yaralardır?

Doğru Cevap: "C" Delici yaralar
Soru Açıklaması
logo

51.

Hangisi kimyasal yanıklara örnektir?

Doğru Cevap: "D" Asit madde ile oluşan yanıklar
Soru Açıklaması
52.

Erişkin bir insanın dakika solunum ve nabız sayısı kaçtır?

Doğru Cevap: "B" Solunum: 12-20, Nabız: 60-100
Soru Açıklaması
53.

Bak-dinle-hisset yöntemi ile ne yapmaya çalışılır?

Doğru Cevap: "C" Hastanın solunumunun olup olmadığına bakılır
Soru Açıklaması
54.

Kaza geçirmiş yaralı bir kişiyi omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarmada kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Rentek manevrası
Soru Açıklaması
55.

Telefonla 112 aranırken yapılması gerekenler ile ilgili hangi şık yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" Hasta/yaralıların maddi durumları bildirilmelidir
Soru Açıklaması
56.

Yanıcı madde, ısı ve oksijenin belirli oranlarda birleşmesi sonucu oluşan kimyasal reaksiyona ……. denir. Tanıma göre noktalı alana hangisi gelmelidir?

Doğru Cevap: "B" Yanma
Soru Açıklaması
57.

Sıvı madde yangınlarında aşağıdaki söndürücü maddelerden hangisi kesinlikle kullanılmaz?

Doğru Cevap: "A" Su
Soru Açıklaması
58.

Yangının oluşum safhaları sırasıyla hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "B" Koku – Duman – Alev
Soru Açıklaması
59.

Kaya, toprak veya arazi parçalarının, yer çekimi, depremler, aşırı yağışlar gibi dış etkenlerin etkisi ile hareket etmesi olayına ne denir?

Doğru Cevap: "C" Erezyon
Soru Açıklaması
60.

Yangını su gibi söndürücülerle söndürmek yangın söndürme usullerinden hangisi ile tarif edilir?

Doğru Cevap: "D" Soğutma
Soru Açıklaması
logo

61.

Kontrol dışına çıkmış yanma olayına ........... denir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Doğru Cevap: "B" Yangın
Soru Açıklaması
62.

Köpüklü tip yangın söndürücüler aşağıdaki yangınların hangisinde kullanılmaz?

Doğru Cevap: "A" Orman
Soru Açıklaması
63.

Aşağıda belirtilenlerden hangisi yangın nedenlerinden değildir?

Doğru Cevap: "A" Tatbikat
Soru Açıklaması
64.

Aşağıdakilerden hangisi kokain maddesinin vücuttaki etkilerinden değildir?

Doğru Cevap: "B" Yorgunluk hissi
Soru Açıklaması
65.

Aşağıdakilerden hangisi uyarıcı nitelikte sentetik uyuşturuculardandır?

Doğru Cevap: "A" Amfetaminler
Soru Açıklaması
66.

Aşağıdaki tanımlardan hangisi “katılımlı dinlemenin” unsurlarındandır?

Doğru Cevap: "C" Konuşmacının mesajındaki ana düşünceyi yine ona yansıtmak
Soru Açıklaması
67.

İletişim sırasında mesajı gönderen kişinin hangi özellikleri mesajı doğrudan etkilemez?

Doğru Cevap: "A" Amacı
Soru Açıklaması
68.

İletişim sırasında özel güvenlik personelinin mesajı tam ve eksiksiz anlamasını aşağıdaki unsurlardan hangisi etkilemez?

Doğru Cevap: "E" Fiziksel görünüşü
Soru Açıklaması
69.

İletişimin etkisini artıran unsurlardan en önemlisi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Mesajın ikna gücü
Soru Açıklaması
70.

Etkili iletişim becerisi ile aşağıdaki alanlardan hangisi doğrudan ilgili değildir?

Doğru Cevap: "B" Bilgisayar kullanımı
Soru Açıklaması
logo

71.
Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde iletişimin temel öğeleri eksiksiz olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Kaynak-Mesaj-Kanal-Alıcı-Geribildirim
Soru Açıklaması
72.

Özel güvenlik hizmetlerinin sunumunda motivasyon teorilerinden yararlanılması neden gereklidir?

Doğru Cevap: "B" Kişiyi işinde başarılı olmaya sevk eden koşulları gösterdikleri için
Soru Açıklaması
73.

Aşağıdakilerden hangisi fazla ve uzun süreli stresin olumsuz etkilerinden biridir?

Doğru Cevap: "A" İş performansını düşürmesi
Soru Açıklaması
74.

Aşağıdakilerden hangisi kişiler arasında başarılı iletişim kurulmasının şartlarından biridir?

Doğru Cevap: "E" Gerekli hallerde insanların fikirlerini almak
Soru Açıklaması
75.

Aşağıdakilerden hangisi stresin kaynaklarından biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Sorun çözme yeteneği
Soru Açıklaması
76.

İletişim kurma süreci içinde özel güvenlik görevlisi ile iletişime geçen kişi veya kurumların mesajlarına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Kaynak
Soru Açıklaması
77.

Aşağıdakilerden hangisi kişiler arası etkin bir iletişimin önündeki engellerden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Kararlılık
Soru Açıklaması
78.

Gişe önünde bekleyen kalabalık için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "B" Rastgele kalabalık
Soru Açıklaması
79.

Aşağıdakilerden hangisi topluluğu içeriden yöneten kişidir?

Doğru Cevap: "D" Önder
Soru Açıklaması
80.

Copla vuruş tekniklerinde aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Doğru Cevap: "E" Yavaş vurma
Soru Açıklaması
logo

81.

Toplumsal bir olayda üzerine gaz, sis ya da ses bombası atıldığında ne yapacaklarını bilemeyip rastgele sağa sola hareket eden kalabalıklar hangi tür kalabalıklardır?

Doğru Cevap: "C" Paniğe kapılmış
Soru Açıklaması
82.

Aşağıdakilerden hangisinde toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılabilir?

Doğru Cevap: "E" Genel meydanlarda
Soru Açıklaması
83.

Özel güvenlik görevlisi copla etkisiz hale getirmek istediği kişinin vücudunda hangi bölgelere vuruş yapabilir?

Doğru Cevap: "E" Bacak ve kollarına
Soru Açıklaması
84.

Spor müsabakalarında hakemleri korumak için kullanılan düzen hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Çember
Soru Açıklaması
85.

Toplumsal olaylarda eylemi başlatacak kadar cesaret sahibi olmayan ve çabuk etki altında kalabilen kişi tiplerine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Tesir altında kalanlar
Soru Açıklaması
86.

Aşağıdakilerden hangisi güvenlik görevlilerinin özelliklerinden değildir?

Doğru Cevap: "E" Provakasyon özelliği taşıma
Soru Açıklaması
87.

Panik durumunda aşağıdakilerden hangisi beklenmez?

Doğru Cevap: "A" Rasyonel ve mantıklı davranma
Soru Açıklaması
88.

Can ve mal güvenliğine yönelik tehlike ve saldırılara karşı alınan maddi ve teknolojik tedbirlere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Kişisel Fiziki Güvenlik Tedbirleri
Soru Açıklaması
89.

Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin özelliklerinden değildir?

Doğru Cevap: "C" Ani tehlikelere karşı refleksleri yavaş ve sakin olmalıdır
Soru Açıklaması
90.

Önemli kişinin (VIP) yaya intikali sırasında korunması için aşağıdakilerden hangisinin uygulanması yanlıştır?

Doğru Cevap: "A" Kalabalık yerlerde koruma çemberi daraltılmaz
Soru Açıklaması
logo

91.

Aşağıdakilerden hangisi boğma noktalarından değildir ?

Doğru Cevap: "D" Hız yapmaya müsait yollar
Soru Açıklaması
92.

Yakın koruma organizasyonları üç ana halkadan oluşur. Bu halkalardan en kısıtlanmış olanı …………dır. ………………ise, dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı ilk savunma hattıdır. Boşlukları uygun şekilde dolduran şık aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" İç halka- Dış halka
Soru Açıklaması
93.

Aşağıdakilerden hangisi başlıca koruma şekillerinden (çeşitlerinden) değildir ?

Doğru Cevap: "C" Gizli koruma
Soru Açıklaması
94.

Hangisi korunan önemli kişiye (VIP) yönelik ağır saldırı yöntemlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Yumurta atma
Soru Açıklaması
95.

Önemli kişinin; ikametgâh ve çalışma ofisi ile araçlı veya yaya olarak yapacağı planlı ya da ani gelişen program ve seyahatlerinde güvenliğinin, koruma personeli, teknolojik cihazlar ve fiziki önlemler ile 24 saat esasına göre sağlanması ve kontrol altında bulundurulması amacıyla yapılan faaliyetlere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Kişi Koruma
Soru Açıklaması
96.

Çoklu koruma düzenlerinde tehlike anında yakın koruma amirinin öncelikli görevi nedir?

Doğru Cevap: "C" Önemli kişiyi bir an önce olay yerinden uzaklaştırmak
Soru Açıklaması
97.

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre özel güvenlik görevlisinin, genel kolluğun görev alanına giren bir olayla karşılaştığında, suçüstü hükümleri çerçevesinde aşağıdakilerden hangisini yapması doğru değildir?

Doğru Cevap: "D" Şüphelileri yakalamak ve ifadelerini almak
Soru Açıklaması
98.

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin genel kollukla ilişkiler çerçevesinde yanlış olan hareket tarzıdır?

Doğru Cevap: "B" Genel kollukla görev yapılan yerlerde sadece özel güvenlik yöneticisinden emir almak
Soru Açıklaması
99.

Aşağıdakilerden hangisi genel kolluğun görevlerinden değildir?

Doğru Cevap: "B" Suçluları cezalandırmak
Soru Açıklaması
100.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
logo

101.

Boş kovan dışarı atılamıyor ise sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Tırnak veya tırnak yayı kırıktır
Soru Açıklaması
102.

Aşağıdakilerden hangisi tetik hatalarından birisi değildir?

Doğru Cevap: "C" Tetiği ezerek düşürme
Soru Açıklaması
103.

Aşağıdakilerden hangisi silahların parçalarından biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Harbi
Soru Açıklaması
104.

6136 sayılı kanun kapsamında, bulundurma ve taşıma ruhsatlarının geçerlilik süresi kaç yıldır?

Doğru Cevap: "C" 5 yıl
Soru Açıklaması
105.

İğnenin kırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "B" Fişek ateşlenemez
Soru Açıklaması
106.

Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlere ne denir?

Doğru Cevap: "E" Rayyür
Soru Açıklaması
107.

Aşağıdaki parçalardan hangisi ateşleme tertibatından değildir?

Doğru Cevap: "C" Şarjör
Soru Açıklaması
108.

Aşağıdakilerden hangisi silah temizliğinde gerekli malzemelerden değildir?

Doğru Cevap: "D" Süngü
Soru Açıklaması
109.

Aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlardaki emniyet tertibatlarından değildir?

Doğru Cevap: "B" Tırnak Emniyeti
Soru Açıklaması
110.

Silahlarda iğneye baskı yaparak fişeğin ateşlemesini sağlayan parçanın adı nedir?

Doğru Cevap: "A" Horoz
Soru Açıklaması
logo

111.

Ateşli silahlarda iğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlenmesini sağlayan tertibat aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Ateşleme tertibatı
Soru Açıklaması
112.

Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçalarındandır?

Doğru Cevap: "A" Gerdel
Soru Açıklaması
113.

Toplu tabancalarda aşağıdaki parçalardan hangisi bulunmaz?

Doğru Cevap: "E" Şarjör
Soru Açıklaması
114.

Namluya fişek sürülemiyor ise aşağıdakilerden hangisinden bahsedebiliriz?

Doğru Cevap: "C" Şarjör veya yayı arızalıdır
Soru Açıklaması
115.

Aşağıdakilerden hangisi temel atış tekniklerinden değildir?

Doğru Cevap: "E" Fişek yatağı kontrolü
Soru Açıklaması
116.

Aşağıdakilerden hangisi fişeğin parçalarından değildir?

Doğru Cevap: "B" Fişek yatağı
Soru Açıklaması
117.

Yerine getiren yayın (icra yayı) görevi nedir?

Doğru Cevap: "E" Sürgünün atış sırasında oluşan basınçla geriye gelmesinden sonra ileriye gitmesini sağlar
Soru Açıklaması
118.

Ateşlenen mermi çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarayan parçaya ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Namlu
Soru Açıklaması
119.

Mikrop ve virüslerin yayılması neticesi kullanıldığı bölgede toplu hastalık ve ölümlere kalıcı arızalara neden olan silahlara ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Biyolojik silahlar
Soru Açıklaması
120.

Aşağıdakilerden hangisi kimyasal silahların özelliklerinden değildir?

Doğru Cevap: "A" Parça tesirli olması
Soru Açıklaması
logo

121.

Aşağıdakilerden hangisine silah ile girilebilir?

Doğru Cevap: "D" Düğün salonlarına
Soru Açıklaması
122.

Aşağıdakilerden hangisi 6136 sayılı kanun kapsamında silah olarak değerlendirilmez?

Doğru Cevap: "A" Tornavida
Soru Açıklaması
123.

Aşağıdakilerden hangisi nişan hattını oluşturan öğelerden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Namlu ucu
Soru Açıklaması
124.

Bir tabancada tetik çekildiğinde hem horoz kuruluyor, hem de düşüyorsa, bu nasıl bir sisteme sahiptir?

Doğru Cevap: "D" Çift Hareketli
Soru Açıklaması
125.

Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir?
  • I.Kapak takımını çıkart

  • II.Şarjörü çıkart

  • III.Yerine getiren yayı çıkart

  • IV.Namluyu çıkart

  • V.Tabancayı boşalt

Doğru Cevap: "B" II-V-I-III-IV
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.