logo

1.

Uzaktan ya da yakından, canlıları ………….., yaralayan, …………, canlı organizmaları hasta eden, cansızları ……………, yok eden araç ve aletlerin tümüne ……… denir. Boşluğa hangi seçenek gelmelidir?

Doğru Cevap: "A" öldürebilen, etkisiz bırakan, parçalayan, silah
Soru Açıklaması
2.

Tek hareketli tabancanın özelliği aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?

Doğru Cevap: "A" Atıcı tarafından kurulan horozun, tetik çekildiğinde düşmesi ve ateşlemenin gerçekleşmesi özelliğine sahip tabancalar
Soru Açıklaması
3.

Atış sırası bekleyen fişeklerin bulunduğu yere ……… denir. Boşluğa hangi seçenek gelmelidir?

Doğru Cevap: "B" Hazne
Soru Açıklaması
4.

Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçaları arasında yer alır?

Doğru Cevap: "D" Gerdel
Soru Açıklaması
5.

Aşağıdakilerden hangisi tabancanın ana parçalarından değildir?

Doğru Cevap: "E" Gez
Soru Açıklaması
6.

Aşağıdakilerden hangisi Şarjörü oluşturan parçalardan değildir?

Doğru Cevap: "C" Tırnak
Soru Açıklaması
7.

Zor kullanma yetkisinin kullanılması gerektiğinde izlenmesi gereken sıralama hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "B" Bedeni kuvvet, maddî güç, silah kullanımı
Soru Açıklaması
8.

Özel güvenlik görevlisi Mehmet mazeret izni talebinde bulunmak istiyor. Aşağıdaki durumlardan hangisinde kendisine mazeret izni verilmez?

Doğru Cevap: "B" Üniversitede öğrenim görmesi
Soru Açıklaması
9.

Görev alanı ve yetki ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "D" Görev alanı, zorunlu hallerde Özel Güvenlik Komisyonu kararıyla genişletilebilir
Soru Açıklaması
10.

Ünlü bir gece kulübünde 2 grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıkmış ve 1 şahıs ateşli silahla öldürülmüştür. Polis tarafından yürütülen tahkikatta, olay yerini koruma altına alan özel güvenlik görevlisi Sinan’ın, ölen şahsa ait cep telefonunu aldığı anlaşılmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" Sinan’ın işlediği suç nitelikli dolandırıcılıktır
Soru Açıklaması
logo

11.

Aşağıdakilerden hangisinin yapılması özel güvenlik personelinden istenemez?

Doğru Cevap: "A" Koruduğu kişiye ait ağır eşyaların taşınması
Soru Açıklaması
12.

Aşağıdaki konulardan hangisi özel güvenliğin görev alanına girmez?

Doğru Cevap: "C" Terörle mücadelede
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.