logo

1.

PVSK‘nın 16. maddesi uyarınca başka suretle def’i mümkün olmayan durumlarda aşağıdakilerden hangisinde polisin silah kullanma yetkisi yoktur?

Doğru Cevap: "D" Bir eve hırsızlık amacıyla giren şahsı yakalamak için
Soru Açıklaması
2.

Polisin silah taşıma yetkisi hangi kanunla düzenlenmiştir?

Doğru Cevap: "B" 3201 Sayılı kanun
Soru Açıklaması
3.

Silah bulundurma ruhsatını illerde hangi makam verir?

Doğru Cevap: "D" Vali
Soru Açıklaması
4.

Silah bulundurma ruhsatında yaş sınırı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" 21
Soru Açıklaması
5.

Atışta ilk hız nedir?

Doğru Cevap: "A" Çekirdeğin namluyu terk ettiği andaki hızı
Soru Açıklaması
6.

Fişek ve çekirdek fişekleri inceleyen bilim dalı hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Balistik
Soru Açıklaması
7.

Kalibre nedir?

Doğru Cevap: "C" Fişeğin çapıdır
Soru Açıklaması
8.

Yerine getiren yay kırık veya özelliğini kaybetmiş ise silah hangi işlevini yapamaz?

Doğru Cevap: "D" Dolduruş yapamaz
Soru Açıklaması
9.

Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setin işlevlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Ateşleme sonrası fişek kovanının dışarıya atılmasını sağlar
Soru Açıklaması
10.

Sökülmüş silahın takılması işleminde takip edilecek yol aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Takma işlemi, sökülme işleminin en son işleminden başlanarak sıra ile yapılır
Soru Açıklaması
logo

11.

Fişeği oluşturan unsurlar hangi şıkta doğru verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" Barut-Kapsül-Çekirdek-Kovan
Soru Açıklaması
12.

Aşağıdakilerden hangisinde sökülme sırası doğru olarak verilmiştir?
  • I- Kapak takımını çıkart

  • II-Şarjörü çıkart

  • III-Yerine getiren yayı çıkart

  • IV-Namluyu çıkart

  • V-Tabancayı boşalt

Doğru Cevap: "C" II-V-I-III-IV
Soru Açıklaması
13.

Fişek yatağında fişek olduğunu gösteren emniyet tertibatı hangisidir?

Doğru Cevap: "E" İkaz pim emniyeti
Soru Açıklaması
14.

Rampa nedir?

Doğru Cevap: "B" Fişeğin şarjörden fişek yatağına geçerken tırmandığı yerdir
Soru Açıklaması
15.

Aşağıdakilerin hangisinde yarı otomatik horozlu tabancaların ateşleme tertibatının işleyiş sırası doğru verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" Tetik - tetik manivelası - horoz - iğne
Soru Açıklaması
16.

Aşağıdakilerden hangisi silahın dolduruş yapmamasının sebebi olamaz?

Doğru Cevap: "B" İğne yayının kirli veya çok yağlı olması
Soru Açıklaması
17.

Hangisi çekirdekli fişeklere örnektir?

Doğru Cevap: "A" Gömleksiz fişek
Soru Açıklaması
18.

Aşağıdaki fişeklerin hangisinde barut bulunmaz?

Doğru Cevap: "A" Eğitim fişeği
Soru Açıklaması
19.

Aşağıdakilerden hangisi ana emniyet tertibatlarındandır?

Doğru Cevap: "D" Kabza emniyeti
Soru Açıklaması
20.

Tırnak kırılır ise aşağıdaki sorunlardan hangisi ile karşılaşılır?

Doğru Cevap: "E" Kovan mermi yatağından çıkartılıp dışarı atılamaz
Soru Açıklaması
logo

21.

Atış esnasında dinlenmek amacıyla tabanca namlusu yere kaç derece açı yapacak şekilde tutulmalıdır?

Doğru Cevap: "C" 45
Soru Açıklaması
22.

Şarjör yayının üst kısmında bulunan ve fişeklerin üzerine yerleştirildiği parçaya ne denir?

Doğru Cevap: "B" Gerdel
Soru Açıklaması
23.

Şarjör parçalarından biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Şarjör yuvası
Soru Açıklaması
24.

Namlu içinde helezon seklinde birbirine paralel olarak uzanan setlerin, fişek çekirdeği üzerindeki silaha özgü bıraktığı izlere ………..denir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilirse doğru olur?

Doğru Cevap: "A" Rayyür
Soru Açıklaması
25.

Aşağıdakilerden hangisi tetik hatalarından değildir?

Doğru Cevap: "E" Kabzanın çok sıkı tutulması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.