logo

1.

Aşağıdakilerden hangisi fişeği oluşturan parçalar arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "B" Çap
Soru Açıklaması
2.

Etkili mesafe nedir?

Doğru Cevap: "A" Merminin delme gücü
Soru Açıklaması
3.

Toplu tabancalarda tırnak vazifesini hangi parça görür?

Doğru Cevap: "A" Çıkarıcı yıldızı
Soru Açıklaması
4.

Taşıma ruhsatı, silahlar için kaç yıl geçerlidir?

Doğru Cevap: "D" 5 yıl
Soru Açıklaması
5.

Mermi ve saçma adı verilen özel nitelikteki cisimleri uzak mesafelere gönderen silahın parçasına verilen isim hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Namlu
Soru Açıklaması
6.

Fişek yatağına fişek sürülmüyor ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "C" Şarjör tam olarak yerine oturmamıştır
Soru Açıklaması
7.

Türk Ceza Kanununa göre “SİLAH”tanımına aşağıdakilerden hangisi girer?

Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdakilerden hangisi iyi bir atıcının özelliklerindendir?

Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
9.

Kovan atma tertibatı nelerden oluşur?

Doğru Cevap: "A" Tırnak-çıkarıcı-kovan atma boşluğu
Soru Açıklaması
10.

Silahın sürgü ve namlusunu gövdeye sabitlemeye yarayan, aynı zamanda şarjörde fişek bittiğinde sürgünün geride kalmasını sağlayan parçanın adı nedir?

Doğru Cevap: "C" Sürgü tutucu pim
Soru Açıklaması
logo

11.

Aşağıdakilerden hangisi silahların sınıflandırılmasında yer almaz?

Doğru Cevap: "D" Modern silahlar
Soru Açıklaması
12.

Silahlarla yapılan kazaların sebepleri aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
13.

Aşağıdakilerden hangisi ateşleme sistemlerini oluşturan parçalardan biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Gez
Soru Açıklaması
14.
Hatve nedir?
Doğru Cevap: "D" Mermi çekirdeğinin kendi etrafında bir tur dönüş esnasında namluda aldığı yoldur
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerin hangisi tetik hatalarındandır?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
16.

Aşağıdakilerden hangisi ilk hız’ın tanımıdır?

Doğru Cevap: "A" Merminin namluyu terk ettiği andaki hızıdır
Soru Açıklaması
17.

Aşağıdakilerden hangisi fişeğin bölümlerinden değildir?

Doğru Cevap: "B" Fişek dip tablası
Soru Açıklaması
18.

Ateşli silahlarda namlu içindeki girintilere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Yiv
Soru Açıklaması
19.

Aşağıdakilerden hangisi silah bakımı sırasında kullanılan malzemelerden birisidir?

Doğru Cevap: "A" Harbi
Soru Açıklaması
20.

Toplu tabancalarda tırnak nerededir?

Doğru Cevap: "D" Toplu tabancalarda tırnak yoktur
Soru Açıklaması
logo

21.

Aşağıdakilerden hangisi şarjör’ün parçaları arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "E" Şarjör manivelası
Soru Açıklaması
 

 
22.

22.6136 sayılı Kanun çerçevesinde ateşli silah ruhsatı alacak kişiler en az kaç yaşını doldurmuş olmalıdır?

Doğru Cevap: "B" 21 yaşını
Soru Açıklaması
23.

Silah taşıma ruhsatı bulunan kişi silahlı olarak aşağıdakilerden hangisine giremez?

Doğru Cevap: "C" Cezaevi
Soru Açıklaması
24.

Ateşli silahlarda iğne kırılırsa ne olur?

Doğru Cevap: "D" Fişek ateşlenemez
Soru Açıklaması
25.

Poligonda Atış yaparken silahın ateş etmemesi veya tutukluk yapması durumunda ne yapılır?

Doğru Cevap: "E" Atıcı, silahın arızası ile ilgilenmez ve silahı hedeften ayırmadan nezaretçiye teslim ederek diğer talimatı bekler
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.