logo

1.

Aşağıdakilerden hangisi silahın sürgü takımında bulunan parçalardan biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Gerdel Yayı
Soru Açıklaması
2.

Ateşli silahlarda tetiğin görevi, hem horozu kurmak hem de düşürmek ise bu silahlar nasıl silahlardır?

Doğru Cevap: "C" Çift hareketli silah
Soru Açıklaması
3.

Yarı otomatik tabancalarda ‘fişek yatağı’ hangi parça ile bitişiktir?

Doğru Cevap: "A" Namlu
Soru Açıklaması
4.

Ateşli silahlarda namlu içindeki çıkıntılara ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Set
Soru Açıklaması
5.

Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatı elemanlarındandır?

Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
6.

Delici, kesici ve ezici silahlar genel olarak hangi grup altında toplanır?

Doğru Cevap: "D" Ateşsiz silahlar
Soru Açıklaması
7.

Aşağıdakilerden hangisi seyyar gezin özelliklerinden değildir?

Doğru Cevap: "B" Silah üzerinde bulunur
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdakilerden hangisi tetik ile horoz arasındaki irtibatı sağlayan parçadır?

Doğru Cevap: "A" Tetik manivelası
Soru Açıklaması
9.

Aşağıdakilerden hangisi MP5’in özelliklerinden değildir?

Doğru Cevap: "E" 35-40 mermi kapasiteli şarjörle çalışır
Soru Açıklaması
10.

Çap nedir?

Doğru Cevap: "B" Karşılıklı iki set arasındaki mesafedir
Soru Açıklaması
logo

11.

Çıkarıcı silahın hangi ana parçası üzerinde bulunur?

Doğru Cevap: "B" Gövde
Soru Açıklaması
12.

Aşağıdakilerden hangisi hafif ateşli silahın ana parçalarından değildir?

Doğru Cevap: "D" Dürbün
Soru Açıklaması
13.

Aşağıdakilerden hangisi mermi çekirdeğine hız, dönüş, ve yön vererek hedefe göndermeye yarar?

Doğru Cevap: "B" Namlu
Soru Açıklaması
14.

Ateşli silahlarda iğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlenmesini sağlayan tertibata ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Ateşleme tertibatı
Soru Açıklaması
15.

Rayyür nedir?

Doğru Cevap: "E" Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlerdir
Soru Açıklaması
16.

Kurma kolu ve emniyeti hangi tip silahta vardır?

Doğru Cevap: "C" MP5
Soru Açıklaması
17.

Mermi çekirdeğinin hedefe gitmesini silahın hangi parçası sağlar?

Doğru Cevap: "D" Namlu
Soru Açıklaması
18.

Aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlar üzerinde bulunan emniyet sistemlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Parmak emniyeti
Soru Açıklaması
19.

Barut gazının mekanizma başı üzerine gelmesini sağlayan mekanizmanın adı nedir?

Doğru Cevap: "B" Gaz Kanalları
Soru Açıklaması
20.

Özel güvenlik görevlisi Serhat silahı ile isabetli atış yapamamıştır. Bu aşağıdakilerden hangisinde sorun olduğunu gösterir?

Doğru Cevap: "C" Arpacık
Soru Açıklaması
logo

21.

Silahın seri atış konumuna getirilerek hedeflerin görüldüğü istikametler tamamen taranarak yapılan atışın adı nedir?

Doğru Cevap: "C" Seri atış
Soru Açıklaması
22.

Silahı ile atış yapan özel güvenlik görevlisinin yaptığı atış sonrasında boş kovan dışarı çıkmamış ve ilk atıştan sonra ikinci atışı yapamamıştır. Bunun sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Doğru Cevap: "C" Fişek yatağı temiz olabilir
Soru Açıklaması
23.

Aşağıdakilerden hangisi silah temizliği ve bakımı konusunda dikkat edilecek hususlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Saatlik Bakım
Soru Açıklaması
24.

Aşağıdakilerden hangisi ileri seviye atış tekniklerinin çalışma şekillerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Gece atışları
Soru Açıklaması
25.

Aşağıdakilerden hangisi atış pozisyonlarından değildir?

Doğru Cevap: "E" Parmak atlatma usulü atış pozisyonu
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.